Náučný chodník vďaka finančnej podpore Prešovského Samosprávneho Kraja

V blízkosti centra mesta Lipany, neďaleko troch rybníkov vyrástol nový náučný chodník zameraný na slovenskú faunu a flóru.

Príprava celého chodníka započala vyklčením množstva náletových drevín, odstránením čiernych skládok a nakoniec zrovnaním terénu pomocou ťažkej techniky.

Hneď na to sme spojili svoje sily so žiakmi z Gymnázia v Lipanoch a s ich pomocou sa nám podarilo vysadiť v celej oblasti množstvo sadeníc menších aj väčších dubov, jedličiek, borovíc, briez, no aj iných okrasných kríkov a stromčekov.

Podarilo sa nám tak spoločne vysadiť nie len dreviny v okolí náučného chodníka, ale aj založiť malý lesík o rozlohe 400 x 200 metrov, v ktorom v ďalšej etape plánujeme osadiť lavičky, ďalšie informačné tabule, ohnisko na opekanie a tým vytvoriť malý lesopark.

Po výsadbe začala samotná výroba informačných tabúľ, hojdačiek, plôtikov, lavičiek a pocitového chodníka.

Výroba však trvala dlhšie ako sme predpokladali, a práve preto sa nám finálnu realizáciu projektu podarilo dokončiť až v poslednom októbrovom týždni.

Počas prác sa nám otvorili nové možnosti v plánovaní ďalších interaktívnych prvkov po trase chodníka a preto tu naša práca nekončí a na jar pokračujeme v jeho rozšírení. V konečnom dôsledku na trase chodníka návštevník nájde: pocitový chodníček, drevené pexeso a informačné tabule určené prioritne na edukáciu detí, kde je možné si pomocou QR kódu vypočuť zvuky vydávajúce konkrétny druh zvieratka.

Nájdete tu aj dendrofón, hudobný nástroj, ktorý je zhotovený z rôznych druhov drevín, kde za pomoci priloženého dreveného kladivka si človek udrie na ním vybrané drievko a to vydá zvuk v istej tónine.

Celé dielo by sa nám nepodarilo zrealizovať bez silnej podpory a pomoci členov združenia, žiakov Gymnázia Lipany a dobrovoľníkov, ktorým aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

Vrelá vďaka patrí Prešovskému Samosprávnemu Kraju, keďže náš projekt bol finančne podporený práve z „Participatívneho rozpočtu PSK“.

Práve táto finančná podpora nám umožnila zareagovať na často vyslovovaný záujem ľudí z Lipian a návštevníkov Hradiska o zväčšenie oddychového priestoru, v ktorom by sa ich deti nielen zahrali, ale aj využili podnetné prostredie pre nabudenie záujmu o prírodu a poznanie svojho regiónu.

Veríme, že tento projekt poteší množstvo návštevníkov náučného chodníka.

Archeopark v Lipanoch: Nová strecha pre kultúrne podujatia vďaka PSK

Pódium je pod strechou!

Archeopark v Lipanoch je miestom, ktoré sa venuje priblíženiu histórie slovanskej kultúry. Jeho návštevníci majú možnosť preskúmať rôzne typy historických stavieb a zúčastniť sa rôznych kultúrnych udalostí počas celého roka. A nedávno sme dosiahli jedno veľké vylepšenie – pódium je teraz pokryté strechou!

Vďaka dotačnej schéme Prešovského Samosprávneho Kraja a ich „Výzvy poslancov PSK 2023“ sme tento rok dosiahli úspešné zakrytie existujúceho pódia v archeoparku Hradisko v Lipanoch primitívnym šindľom. Výrazná pomoc PSK pomohla postaviť pódium pre našich návštevníkov vo výrazne kratšom čase v ten správny moment. Obyvatelia Lipian a blízkeho okolia oceňujú kultúrne akcie, ktoré vďaka výzve PSK, môžeme zorganizovať na profesionálnejšej úrovni.

Realizácia tohto projektu nebola vôbec jednoduchá. Po dlhom a zdĺhavom hľadaní dodávateľa, ktorý by bol ochotný vyrábať dosky presne podľa našich požiadaviek na tvar a hrúbku, náš tím konečne našiel vhodného partnera. Potom prišla na rad ich preprava a odstránenie prebytočnej kôry z okrajov dosiek. Táto fáza vyžadovala trpezlivosť a precíznosť, a práce pokračovali pomaly až do bodu, kedy sme sa dostali do časového sklzu.

Avšak, nič nás neodradilo od našej vízie. Po prekonaní tejto prekážky sme sa odvážne pustili do zakrytia strechy pódia prírodným šindľom. Až potom sa práce začali hýbať rýchlejšie, a do dvoch týždňov sme mohli obdivovať nádhernú drevenú strešnú krytinu na našom pódiu.

„Naše nové strešné pódium získalo veľkú dávku charakteru a autenticity vďaka prírodnému šindľu. Teraz, keď slnko zapadne nad obzorom a hviezdy sa objavia na nočnej oblohe, pódium je pripravené ožiť rôznymi kultúrnymi udalosťami. Divadelné skupiny budú mať priestor na svoje fascinujúce predstavenia, historické bojové umenia nám predvedú svoje majstrovstvo a naše deti sa môžu tešiť na vzrušujúce a vzdelávacie aktivity. Koncerty budú znieť pod novou strechou s atmosférou, ktorú náš archeopark ponúka.“

Sme veľmi vďační za podporu od Prešovského Samosprávneho Kraja, ktorý nám umožnil tento krok smerom k väčšej autenticite a komfortu našich kultúrnych podujatí.

Radi by sme poďakovali aj všetkým dobrovoľníkom a tímom, ktoré pracovali na tomto ambicióznom projekte. Ich oddanosť a trpezlivosť nám umožnili dostať sa až sem, kde sme dnes.“

Vladimír Kocúrek

Archeopark v Lipanoch je miestom, kde história ožíva a kde sa kultúrne udalosti stávajú nezabudnuteľnými. Teraz je načase pozvať vás, našich verných priaznivcov, ale aj tých, ktorí ešte neokúsili krásy slovanskej histórie, na sledovanie našich budúcich aktivít.

Výzva poslancov 2023 Prešovského Samosprávneho Kraja pomohla dosiahnuť možnosť pripraviť otvorenie dverí krajšieho a účelnejšieho Hradiska a aj v roku 2024 ukázať návštevníkom krásy a históriu slovanskej kultúry.

Nové strešné pódium je len jedným z mnohých vylepšení, na ktorých pracujeme. Veríme, že toto miesto bude strediskom vzdelávania a zábavy pre generácie až do budúcnosti. Tešíme sa na spoločné objavovanie minulosti.

Plánujeme mnoho podujatí na našom novom strešnom pódiu v roku 2024, vrátane divadelných predstavení, historických bojových umení, vzdelávacích aktivít pre deti a nezabudnuteľných koncertov. Ak nás ešte nepoznáte osobne, príďte a objavte krásy nášho archeoparku. Ak už ste boli našimi návštevníkmi, radi vás opäť privítame a ponúkneme nové zážitky a dobrodružstvá.

Neváhajte sledovať naše webové stránky a sociálne siete, aby ste boli vždy informovaní o našich najnovších udalostiach. Okrem Hradiska aj v našom Zverinci, kde môžete zvieratá nielen vidieť, ale aj sa ich dotknúť, pohladkať a nakŕmiť.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Storočná drevenica na Hradisku, história v dreve

Vízia projektu Hradisko v Lipanoch je zameraná na priblíženie neľahkého života Slovanov.

Súčasťou našich aktivít je aj zachovávanie historických objektov, ktoré v dnešnej dobe sú už možno nemoderné a nepotrebné a tak odsúdené na zánik.

Jedným z objektov, ktoré sa nám s pomocou Prešovského samosprávneho kraja v rámci výzvy poslancov PSK 2022 a projektu 100 ročná história v dreve podarilo zachrániť, je aj 110 ročná drevenica.

Zámerom bolo aj priniesť takýto objekt do mesta Lipany, kde priamo v Lipanoch, ale ani v blízkom okolí sa takýto historický objekt už nenachádzal.

Celý projekt začal hľadaním historického objektu. Paralelne s tým začali architektonické práce začlenenia objektu do celkového usporiadania areálu s možnosťou tento historický objekt nielen ukazovať, ale aj používať pri akciách na Hradisku.

Po nájdení objektu tím Hradiska začal paralelne pracovať na príprave terénu a demontáži drevenice. Drevenicu bolo potrebné pri demontáži rozobrať na samostatné diely, každý poctivo očíslovať, zaznačiť jeho miesto v drevenici tak, aby drevenica mohla byť úspešne opätovne zložená.

Samozrejme nie všetky časti drevenice boli v dobrom stave. Množstvo takýchto častí bolo vyrobených nanovo čo najvernejšie pôvodným prvkom.

Po opätovnom postavení bol okolo drevenice pristavený aj gánok.

Zachránená drevenica našla svoje nové uplatnenie. Nielen ako statická historická ukážka, ale aj ako priestor pre workshopy zamerané na ľudové remeslo zapájajúce deti z hornotoryského regiónu a seniorov, ktorí si aj vďaka nej vedia pripomenúť ich mladosť a deťom priblížiť život v minulosti.

historicka drevenica hradisko lipany

Festival živej histórie, 2018

TENTO ROK SME SI PRE VÁS PRIPRAVILI

BOHATÝ PROGRAM

ŠERMIARSKE UKÁŽKY „VOJENOVEJ DRUŽINY“

SOKOLIARSKE VYSTÚPENIA „SOKOLIAROV KRÁĽA SVATOPLUKA“

LADNÉ TANCE BRUŠNÝCH TANEČNÍC.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

LUKOSTREĽBA

JAZDA NA KONI

SÚŤAŽ O NAJSILNEJŠIEHO „VALIBUKA“ FESTIVALU

PRVÝ PROGRAMOVÝ VSTUP o 14:00
DRUHÝ PROGRAMOVÝ VSTUP o 16:00
TRETÍ PROGRAMOVÝVSTUP o 18:00

Z PREDOŠLÝCH ROČNÍKOV

SLOVANIA, letný denný detský tábor


Warning: Undefined variable $ in /www/h/r/u88518/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-youtube.php on line 76

 

 

Hľadáte zaujímavé aktivity pre vaše deti počas letných prázdnin?

Pre deti vo veku 8-15 rokov

Archeopark HRADISKO, LIPANY
CENA: 80,- Eur

 

TÁBOR PERUN

8.-12. júla 2019

 

TÁBOR SVAROG

5. – 9. augusta 2018

 

PROGRAM

HRY A SÚŤAŽE SO STREDOVEKOU TÉMATIKOU
TVORIVÉ DIELNE S HLINOU A DREVOM
VÝUKA ZÁKLADNÝCH ŠERMIARSKYCH ZRUČNOSTÍ
LUKOSTREĽBA
BOJOVÉ HRY
JAZDA NA KONI
NÁVRAT K PRÍRODE

 

PRIHLÁŠKY

hradisko.lipany@gmail.sk
0918 303 174

 

Kocúrkovo na Hradisku aj v roku 2017

Neviete ako stráviť s deťmi nedeľu 23. júla popoludní?

Kocúrkovo na Hradisku, Mlynská ulica na Dubovickej rovni v Lipanoch je tá správna adresa.

Nechajte deti zažiť popoludnie plné rozprávok, aktivít súťaží a hier.

PROGRAM:
14:00 – DETSKÉ HRY A ZÁBAVISKÁ

15:00 – DIVADLO DOSKA / CESTA OKOLO SVETA, ALEBO…

16:00 – DIVADLO KOMIKA / ČIN-ČIN

17:00 – DIVADLO PORTÁL / MARTINKO KLINGÁČ A KORUNOVANIE KRÁĽA A KRÁĽOVNY
18:00 – DIVADLO KORZO / MÁŠA A MEDVEĎ KOCÚRKOVA

19:00 – DIVADLO KOMIKA / SKÚS CIRKUS

20:00 – DIVADLO CILILING / DREVENÁ KRAVA

21:00 – VYHLÁSENIE VÍŤAZOV O NAJKRAJŠI KORUNKU

21:30 – LETNÉ KINO PRE DETI

 

Hradisko Lipany kocurkovo 2017 akcia pre deti

 

 

Pozývame predajcov a remeselníkov na Dzedovizeň 2017

   

Hradisko v Lipanoch pozýva predajcov a umeleckých remeselníkov na 2. ročník folklórneho festivalu „DZEDOVIZEŇ“, ktorý sa uskutoční dňa 9.7. 2017 od 15:00 hod. v areáli Hradiska na ul. Mlynskej /Dubovická roveň/ v Lipanoch, okr. Sabinov.

Privítame predajcov s typicky ľudovým remeselníckym sortimentom ako:

  • drevené hračky,
  • med a výrobky z medu,
  • darčekové umelecké výrobky,
  • prútené výrobky,
  • kožené výrobky,
  • ovocie a zelenina z domácej záhradky,
  • bylinky,
  • a pod.

DZEDOVIZEŇ bude spestrená bohatým kultúrnym programom trvajúcim až do večerných hodín.

V prípade záujmu nás kontaktujte na: hradisko.lipany@gmail.com, alebo na tel. č.: 0918 303 174, alebo prostredníctvom nasledujúceho formulára:


Tešíme sa na Vás v Lipanoch a pevne veríme, že sa uvidíme na DZEDOVIZNI!

Hradisko Lipany a lipiansky oltár Majstra Pavla z Levoče v RTVS


Warning: Undefined variable $ in /www/h/r/u88518/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-youtube.php on line 76

14. februára 2017 ste mohli vidieť v programe Teleregína televízie RTVS príspevok o nádhernom oltári Majstra Pavla z Levoče v Kostole sv. Martina v Lipanoch. V príspevku bolo aj odprezentované naše Hradisko v Lipanoch ako o jedinečnom archeoparku na východe Slovenska.