Archeopark v Lipanoch: Nová strecha pre kultúrne podujatia vďaka PSK

Pódium je pod strechou!

Archeopark v Lipanoch je miestom, ktoré sa venuje priblíženiu histórie slovanskej kultúry. Jeho návštevníci majú možnosť preskúmať rôzne typy historických stavieb a zúčastniť sa rôznych kultúrnych udalostí počas celého roka. A nedávno sme dosiahli jedno veľké vylepšenie – pódium je teraz pokryté strechou!

Vďaka dotačnej schéme Prešovského Samosprávneho Kraja a ich „Výzvy poslancov PSK 2023“ sme tento rok dosiahli úspešné zakrytie existujúceho pódia v archeoparku Hradisko v Lipanoch primitívnym šindľom. Výrazná pomoc PSK pomohla postaviť pódium pre našich návštevníkov vo výrazne kratšom čase v ten správny moment. Obyvatelia Lipian a blízkeho okolia oceňujú kultúrne akcie, ktoré vďaka výzve PSK, môžeme zorganizovať na profesionálnejšej úrovni.

Realizácia tohto projektu nebola vôbec jednoduchá. Po dlhom a zdĺhavom hľadaní dodávateľa, ktorý by bol ochotný vyrábať dosky presne podľa našich požiadaviek na tvar a hrúbku, náš tím konečne našiel vhodného partnera. Potom prišla na rad ich preprava a odstránenie prebytočnej kôry z okrajov dosiek. Táto fáza vyžadovala trpezlivosť a precíznosť, a práce pokračovali pomaly až do bodu, kedy sme sa dostali do časového sklzu.

Avšak, nič nás neodradilo od našej vízie. Po prekonaní tejto prekážky sme sa odvážne pustili do zakrytia strechy pódia prírodným šindľom. Až potom sa práce začali hýbať rýchlejšie, a do dvoch týždňov sme mohli obdivovať nádhernú drevenú strešnú krytinu na našom pódiu.

„Naše nové strešné pódium získalo veľkú dávku charakteru a autenticity vďaka prírodnému šindľu. Teraz, keď slnko zapadne nad obzorom a hviezdy sa objavia na nočnej oblohe, pódium je pripravené ožiť rôznymi kultúrnymi udalosťami. Divadelné skupiny budú mať priestor na svoje fascinujúce predstavenia, historické bojové umenia nám predvedú svoje majstrovstvo a naše deti sa môžu tešiť na vzrušujúce a vzdelávacie aktivity. Koncerty budú znieť pod novou strechou s atmosférou, ktorú náš archeopark ponúka.“

Sme veľmi vďační za podporu od Prešovského Samosprávneho Kraja, ktorý nám umožnil tento krok smerom k väčšej autenticite a komfortu našich kultúrnych podujatí.

Radi by sme poďakovali aj všetkým dobrovoľníkom a tímom, ktoré pracovali na tomto ambicióznom projekte. Ich oddanosť a trpezlivosť nám umožnili dostať sa až sem, kde sme dnes.“

Vladimír Kocúrek

Archeopark v Lipanoch je miestom, kde história ožíva a kde sa kultúrne udalosti stávajú nezabudnuteľnými. Teraz je načase pozvať vás, našich verných priaznivcov, ale aj tých, ktorí ešte neokúsili krásy slovanskej histórie, na sledovanie našich budúcich aktivít.

Výzva poslancov 2023 Prešovského Samosprávneho Kraja pomohla dosiahnuť možnosť pripraviť otvorenie dverí krajšieho a účelnejšieho Hradiska a aj v roku 2024 ukázať návštevníkom krásy a históriu slovanskej kultúry.

Nové strešné pódium je len jedným z mnohých vylepšení, na ktorých pracujeme. Veríme, že toto miesto bude strediskom vzdelávania a zábavy pre generácie až do budúcnosti. Tešíme sa na spoločné objavovanie minulosti.

Plánujeme mnoho podujatí na našom novom strešnom pódiu v roku 2024, vrátane divadelných predstavení, historických bojových umení, vzdelávacích aktivít pre deti a nezabudnuteľných koncertov. Ak nás ešte nepoznáte osobne, príďte a objavte krásy nášho archeoparku. Ak už ste boli našimi návštevníkmi, radi vás opäť privítame a ponúkneme nové zážitky a dobrodružstvá.

Neváhajte sledovať naše webové stránky a sociálne siete, aby ste boli vždy informovaní o našich najnovších udalostiach. Okrem Hradiska aj v našom Zverinci, kde môžete zvieratá nielen vidieť, ale aj sa ich dotknúť, pohladkať a nakŕmiť.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Storočná drevenica na Hradisku, história v dreve

Vízia projektu Hradisko v Lipanoch je zameraná na priblíženie neľahkého života Slovanov.

Súčasťou našich aktivít je aj zachovávanie historických objektov, ktoré v dnešnej dobe sú už možno nemoderné a nepotrebné a tak odsúdené na zánik.

Jedným z objektov, ktoré sa nám s pomocou Prešovského samosprávneho kraja v rámci výzvy poslancov PSK 2022 a projektu 100 ročná história v dreve podarilo zachrániť, je aj 110 ročná drevenica.

Zámerom bolo aj priniesť takýto objekt do mesta Lipany, kde priamo v Lipanoch, ale ani v blízkom okolí sa takýto historický objekt už nenachádzal.

Celý projekt začal hľadaním historického objektu. Paralelne s tým začali architektonické práce začlenenia objektu do celkového usporiadania areálu s možnosťou tento historický objekt nielen ukazovať, ale aj používať pri akciách na Hradisku.

Po nájdení objektu tím Hradiska začal paralelne pracovať na príprave terénu a demontáži drevenice. Drevenicu bolo potrebné pri demontáži rozobrať na samostatné diely, každý poctivo očíslovať, zaznačiť jeho miesto v drevenici tak, aby drevenica mohla byť úspešne opätovne zložená.

Samozrejme nie všetky časti drevenice boli v dobrom stave. Množstvo takýchto častí bolo vyrobených nanovo čo najvernejšie pôvodným prvkom.

Po opätovnom postavení bol okolo drevenice pristavený aj gánok.

Zachránená drevenica našla svoje nové uplatnenie. Nielen ako statická historická ukážka, ale aj ako priestor pre workshopy zamerané na ľudové remeslo zapájajúce deti z hornotoryského regiónu a seniorov, ktorí si aj vďaka nej vedia pripomenúť ich mladosť a deťom priblížiť život v minulosti.

historicka drevenica hradisko lipany