historicka drevenica hradisko lipany

Storočná drevenica na Hradisku, história v dreve

Vízia projektu Hradisko v Lipanoch je zameraná na priblíženie neľahkého života Slovanov.

Súčasťou našich aktivít je aj zachovávanie historických objektov, ktoré v dnešnej dobe sú už možno nemoderné a nepotrebné a tak odsúdené na zánik.

Jedným z objektov, ktoré sa nám s pomocou Prešovského samosprávneho kraja v rámci výzvy poslancov PSK 2022 a projektu 100 ročná história v dreve podarilo zachrániť, je aj 110 ročná drevenica.

Zámerom bolo aj priniesť takýto objekt do mesta Lipany, kde priamo v Lipanoch, ale ani v blízkom okolí sa takýto historický objekt už nenachádzal.

Celý projekt začal hľadaním historického objektu. Paralelne s tým začali architektonické práce začlenenia objektu do celkového usporiadania areálu s možnosťou tento historický objekt nielen ukazovať, ale aj používať pri akciách na Hradisku.

Po nájdení objektu tím Hradiska začal paralelne pracovať na príprave terénu a demontáži drevenice. Drevenicu bolo potrebné pri demontáži rozobrať na samostatné diely, každý poctivo očíslovať, zaznačiť jeho miesto v drevenici tak, aby drevenica mohla byť úspešne opätovne zložená.

Samozrejme nie všetky časti drevenice boli v dobrom stave. Množstvo takýchto častí bolo vyrobených nanovo čo najvernejšie pôvodným prvkom.

Po opätovnom postavení bol okolo drevenice pristavený aj gánok.

Zachránená drevenica našla svoje nové uplatnenie. Nielen ako statická historická ukážka, ale aj ako priestor pre workshopy zamerané na ľudové remeslo zapájajúce deti z hornotoryského regiónu a seniorov, ktorí si aj vďaka nej vedia pripomenúť ich mladosť a deťom priblížiť život v minulosti.

historicka drevenica hradisko lipany