psk2023 naucny chodnik

Náučný chodník vďaka finančnej podpore Prešovského Samosprávneho Kraja

V blízkosti centra mesta Lipany, neďaleko troch rybníkov vyrástol nový náučný chodník zameraný na slovenskú faunu a flóru.

Príprava celého chodníka započala vyklčením množstva náletových drevín, odstránením čiernych skládok a nakoniec zrovnaním terénu pomocou ťažkej techniky.

Hneď na to sme spojili svoje sily so žiakmi z Gymnázia v Lipanoch a s ich pomocou sa nám podarilo vysadiť v celej oblasti množstvo sadeníc menších aj väčších dubov, jedličiek, borovíc, briez, no aj iných okrasných kríkov a stromčekov.

Podarilo sa nám tak spoločne vysadiť nie len dreviny v okolí náučného chodníka, ale aj založiť malý lesík o rozlohe 400 x 200 metrov, v ktorom v ďalšej etape plánujeme osadiť lavičky, ďalšie informačné tabule, ohnisko na opekanie a tým vytvoriť malý lesopark.

Po výsadbe začala samotná výroba informačných tabúľ, hojdačiek, plôtikov, lavičiek a pocitového chodníka.

Výroba však trvala dlhšie ako sme predpokladali, a práve preto sa nám finálnu realizáciu projektu podarilo dokončiť až v poslednom októbrovom týždni.

Počas prác sa nám otvorili nové možnosti v plánovaní ďalších interaktívnych prvkov po trase chodníka a preto tu naša práca nekončí a na jar pokračujeme v jeho rozšírení. V konečnom dôsledku na trase chodníka návštevník nájde: pocitový chodníček, drevené pexeso a informačné tabule určené prioritne na edukáciu detí, kde je možné si pomocou QR kódu vypočuť zvuky vydávajúce konkrétny druh zvieratka.

Nájdete tu aj dendrofón, hudobný nástroj, ktorý je zhotovený z rôznych druhov drevín, kde za pomoci priloženého dreveného kladivka si človek udrie na ním vybrané drievko a to vydá zvuk v istej tónine.

Celé dielo by sa nám nepodarilo zrealizovať bez silnej podpory a pomoci členov združenia, žiakov Gymnázia Lipany a dobrovoľníkov, ktorým aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

Vrelá vďaka patrí Prešovskému Samosprávnemu Kraju, keďže náš projekt bol finančne podporený práve z „Participatívneho rozpočtu PSK“.

Práve táto finančná podpora nám umožnila zareagovať na často vyslovovaný záujem ľudí z Lipian a návštevníkov Hradiska o zväčšenie oddychového priestoru, v ktorom by sa ich deti nielen zahrali, ale aj využili podnetné prostredie pre nabudenie záujmu o prírodu a poznanie svojho regiónu.

Veríme, že tento projekt poteší množstvo návštevníkov náučného chodníka.