Podporte ďalšiu výstavbu Hradiska

Plány pre podporu kultúry v Lipanoch a okolí máme ešte stále nenaplnené.

To všetko je však závislé od finančných darov, komunitného financovania, 2% z dane a grantových programov, do ktorých sa pravidelne zapájame.

Potvrdenie o zaplatení dane

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane, čím dostanete sumu, ktorú nám môžete darovať.

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane

 1. Údaje o prijímateľovi:
  1. IČO/SID: 52 98 64 89
  2. Právna forma: Občianske združenie
  3. Obchodné meno(názov): HRADISKO LIPANY
  4. Sídlo – Ulica: Štúrova
  5. Súpisné/orientačné číslo: 37
  6. PSČ: 082 71
  7. Obec: LIPANY
 2. Následne si vytlačte Vyhlásenie o poukázaní sumy. Vyplňte Vaše údaje (o daňovníkovi), naše údaje (o prijímateľovi) sú predtlačené.
 3. Originály oboch vypísaných tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy, odneste do 30.4. na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ďakujeme za Vašu podporu!