Podporte ďalšiu výstavbu Hradiska

 

Plány pre podporu kultúry v Lipanoch a okolí máme ešte stále nenaplnené.  V roku 2019 plánujeme výstavbu polozemníc a drevenice za účelom malého skanzenu a remeselníckej uličky.

To všetko je však závislé od finančných darov, komunitného financovania, 2 % z dane a grantových programov, do ktorých sa pravidelne zapájame.

Tento rok nám so zbieraním Vašej finančnej podpory pomáha Nadácia Modrá Torysa.

Ako postupovať ako zamestnanec

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplateni dane.
 3. Z toho potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane, to je suma, ktorú môžete darovať.
 4. Uvedenú sumu ako aj všetky potrebné údaje vypíšte do tlačiva Vyhlásenie,
  1. pridajte údaje o prijímateľovi:
   1. Riadok 15: IČO/SID: 37784790
   2. Riadok 16: Právna forma: NADÁCIA
   3. Riadok 17: Obchodné meno(názov): KOMUNITNÁ NADÁCIA MODRÁ TORYSA
   4. Riadok 18: Sídlo – Ulica: SLÁDKOVIČOVA
   5. Riadok 19: Súpisné/orientačné číslo: 11
   6. Riadok 20: PSČ: 082 71
   7. Riadok 21: Obec: LIPANY 
 5. Originály oboch vypísaných tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy, odneste do 30.4.2019 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 6. Kópiu LEN VYHLÁSENIA si nechajte opečiatkovať na daňovom úrade a doručte nadácii, alebo Vladimírovi Kocúrekovi, OZ ABU, Štúrova 37, Lipany, 082 71 /t.č. +421 918 303 174/.